Monitoring-Alarmy-Dystrybucja-Import
+ 48 575 804 901

DOMOFONY, WIDEODOMOFONY

ELFON

COMMAX

DAHUA

KENWEI

BCS

ZŁÓŻ ZAPYTANIE OFERTOWE

Oferujemy Domofony (zwane również bramofonem) – to urządzenie elektroniczne służące do komunikacji głosowej na małe odległości bez pośrednictwa centrali, zazwyczaj pomiędzy zewnętrzną kasetą bramową a montowaną wewnątrz słuchawką unifonu.

Najczęściej wykorzystywane w domach, mieszkaniach i innych budynkach do identyfikacji interesantów i do zdalnego otwierania drzwi. Czasami połączony z kamerą i wyświetlaczem – nazywany wtedy wideodomofonem.

Zasada działania.

Prosty domofon składa się ze wzmacniacza elektroakustycznego z dołączonymi do jego wejścia i wyjścia głośnikami (dołączony do wejścia głośnik pełni funkcję mikrofonu).

Podstawowe elementy instalacji domofonowej to:Kaseta bramowa analogowa lub cyfrowa

Co najmniej jeden unifon instalacji domofonowej (może być wiele unifonów lub również wideo-unifony)

Moduł elektroniczny i zasilacz domofonu

Elektrozaczep bramy wejściowej

Domofony występują w dwóch systemach:

Analogowym (zaletą ich jest prostota montażu i uruchomienia)

Cyfrowym (zaletą ich jest stała liczba żył w magistrali sygnałowej, niezależnie od ilości użytkowników oraz mniejsze panele wejściowe, również z możliwością elektronicznego spisu mieszkańców, jak również możliwość otwarcia drzwi po wpisaniu wcześniej zaprogramowanego kodu.)

Rodzaje domofonów.

Bramofon

Bramofon jest prostym systemem łączności bezpośredniej pomiędzy bramą wejściową a lokalami w posesji. Służy do wywołania i rozmowy z mieszkańcami posesji, oraz odblokowania zamka i otwarcia bramy wejściowej. W najprostszej wersji składa się z kasety bramowej z wizytówkami i przyciskami do mieszkań, oraz unifonów (aparatów domofonowych) wewnątrz lokali, które posiadają słuchawki telefoniczne i przyciski do zwalniania elektrozaczepu bramy. Niekiedy zamiast unifonów w lokalach stosowane są urządzenia głośnomówiące. Domofon stosowany jest zarówno w domach jednorodzinnych (zwany wtedy często bramofonem), jak i w blokach wielorodzinnych, oraz budynkach publicznych i przemysłowych.

Domofony wykonywane są w wersji analogowej i cyfrowej.

Domofon analogowy.

Domofon analogowy jest najprostszą wersją urządzenia. Kaseta na bramie posiada wizytówki i przyciski indywidualne dla każdego lokalu w budynku. Instalacja takiego domofonu składa się z w różnych modelach z 4 do 6 żył. Kaseta bramowa posiada mikrofon i głośnik, a unifony w lokalach wykonane są postaci wiszącej słuchawki telefonicznej. Poszczególne żyły w instalacji kablowej łączą: mikrofon w kasecie bramowej ze słuchawkami w unifonach, mikrofony w unifonach z głośnikiem w kasecie bramowej, kolejna żyła wysyła sygnał dzwonka z przycisku na kasecie do wybranego unifonu. Kolejne dwie żyły wykorzystane były w najstarszych wersjach do włączania elektrozaczepu bramy prądem przemiennym 12 V (takie modele potrzebowały 6 żył w instalacji). W nowszych wersjach załączanie elektrozaczepu zostało zrealizowane poprzez zwieranie przyciskiem w unifonie żyły mikrofonu z żyłą masy systemu, co powodowało uruchamianie przekaźnika, lub triaka sterującego elektrozaczep bramy. Takie systemy posiadają 4 żyły w instalacji systemu.

Domofon cyfrowy

Domofony cyfrowe to nowocześniejsze wersje urządzeń oparte na technice mikroprocesorowej. Posiadają kasety bramowe z cyfrową klawiaturą za pomocą której wybierany jest numer lokalu, lub wprowadzany np. kod powodujący odblokowanie bramy. Kasety posiadają także wyświetlacz cyfrowy na którym pokazuje się numer wybranego lokalu, a także mogą być dodatkowe informacje jak np: nazwisko mieszkańca/nazwa lokalu. Wyświetlacz służy także do obsługi serwisowej i programowania systemu. Domofony cyfrowe posiadają bardzo prostą instalację składającą się tylko z dwóch żył biegnących kolejno do każdego unifonu zamontowanego w instalacji. Dużą zaletą tego typu urządzeń jest kaseta z cyfrową klawiaturą, co jest szczególnie istotne przy dużej ilości lokali (unikamy konieczności montowania dużych kaset z dużą ilością wizytówek i przycisków). Dodatkowe zalety to prosta instalacja (na przewodzie dwużyłowym), oraz dodatkowe funkcje jakie uzyskują użytkownicy, między innymi możliwość odblokowania zamka przy pomocy indywidualnego kodu z kasety bramowej. Domofony cyfrowe są szczególnie przydatne w dużych instalacjach na zamkniętych osiedlach mieszkaniowych.

Wideodomofon.

Wideodomofon jest odmianą domofonu wyposażoną w kamerę zamontowaną w kasecie bramowej, oraz unifonami z wbudowanymi monitorami. Użytkownicy mają możliwość dodatkowo obserwacji osoby, z którą prowadzą rozmowę za pomocą monitora. Monitory najnowszych generacji wykonane są już jako małe kolorowe wyświetlacze LCD.

Wideodomofony występują w wersji z wyświetlaczem (ekranem) czarno-białym lub kolorowym. Kamera wideodomofonu może być wbudowana w panel zewnętrzny lub zamontowana osobno na budynku. Unifon z monitorem nazywany jest wideomonitorem.

Funkcje dodatkowe.

Wiele modeli domofonów posiada dodatkowe funkcje, takie jak:

•Zamek szyfrowy pozwalający otworzyć drzwi

•Możliwość odblokowania elektrozaczepu bramy za pomocą karty, pastylki lub pilota

•Nawiązywanie łączności wewnętrznej pomiędzy unifonami zamontowanymi w danym obiekcie (interkom)

•Wyłącznik domofonu

•Wyłącznik otwierania dodatkowych drzwi

•Drugi głośnik sygnału wywołania znajdujący się wewnątrz aparatu

•Systemy sterowania innymi urządzeniami elektrycznymi (np. drugie drzwi lub system alarmowy) za pomocą przekaźników.

•Rejestracja/zapis osób które chciały nas odwiedzić w trakcie nieobecności mieszkańców.

Skontaktuj się ze swoim indywidualnym opiekunem - KLIKNIJ


Tweety na temat @Tonset_Group