Monitoring-Alarmy-Dystrybucja-Import
+ 48 575 804 901

URZĄDZENIA LAN, WLAN

TP-LINK

PULSAR

ZŁÓŻ ZAPYTANIE OFERTOWE

Oferujemy urządzenia LAN, WLAN

Bezprzewodowa sieć lokalna (ang. Wireless Local Area Network, w skr. WLAN) – sieć lokalna, w której połączenia między urządzeniami sieciowymi zrealizowano bez użycia przewodów (np. tzw. skrętek, czy światłowodów). W Polsce nazwa Wi-Fi (chociaż pierwotnie była nazwą tylko jednego produktu używającego określonego standardu WLAN) używana jest jako synonim określenia WLAN.

Charakterystyka Sieci tego typu wykonywane są najczęściej z wykorzystaniem mikrofal jako medium przenoszącego sygnały, ale również z użyciem podczerwieni. Są one projektowane w oparciu o standard IEEE 802.11, który opisuje warstwę fizyczną i MAC. Do komunikacji za pomocą mikrofal wykorzystuje się pasmo 2,4 GHz (w standardzie 802.11b oraz 802.11g) lub też 5 GHz (w standardzie 802.11a). W Europie pasmo 2,4 GHz jest podzielone na 13 kanałów w zakresie 2400 – 2483,5 MHz z krokiem 5 MHz (częstotliwość środkowa pierwszego kanału to 2412 MHz). Jednak pasmo zajmowane przez jedną sieć wynosi około 20 MHz, a więc w praktyce mogą pracować jedynie 3 sieci bez wzajemnych zakłóceń, ponieważ kanały zachodzą na siebie. Każdy kanał ma swoją częstotliwość nośną, która jest modulowana przy przesyłaniu informacji.

Szybkość przesyłania danych zależna jest od użytego standardu oraz odległości pomiędzy użytymi urządzeniami i wynosi najczęściej 11 (802.11b) lub 54, 108 (802.11a/g) Mb/s.

Na całość infrastruktury sieci bezprzewodowych składają się następujące elementy :

Switche

Karty sieciowe – najczęściej typu PCI, USB lub PCMCIA

Punkty dostępowe

Anteny

Kable, złącza, konektory, przejściówki, rozdzielacze antenowe, terminatory

Bezpieczeństwo

Szyfrowanie WEP było stosowane jako standardowa ochrona danych w sieciach bezprzewodowych. Długość klucza od 40 do 104 bitów powoduje spowolnienie transmisji. Użytkownik musi znać hasło, na podstawie którego zostanie wygenerowany klucz. Bez klucza użytkownik nie połączy się z siecią bezprzewodową. Z powodu znanych słabości szyfrowania WEP obecnie stosuje się metodę WPA lub WPA2.

Zgodność sieci bezprzewodowych i przewodowych

Sieci kablowe, jak i bezprzewodowe mogą być wykorzystywane razem (np. 2 sieci kablowe połączone ze sobą bezprzewodowo, komputer podłączony bezprzewodowo do sieci przewodowej lub na odwrót itp.). Jest to możliwe dzięki: zewnętrznym bezprzewodowym kartom sieciowym, podłączanym na złącze RJ-45 (mogą być podłączone do jakiegokolwiek urządzenia, nie tylko komputera), routera bezprzewodowego ze złączami RJ-45 itp.

Zalety

Do zalet sieci bezprzewodowych należy:

Mobilność – końcówki mogą się przemieszczać,

Łatwość instalacji – nie trzeba kłaść przewodów,

Elastyczność – łatwe dokładanie nowych końcówek,

Zasięg – od kilku metrów (w budynkach) do kilkudziesięciu kilometrów,

Szybka rozbudowa i modyfikacja struktury sieci.

Skontaktuj się ze swoim indywidualnym opiekunem - KLIKNIJ


Tweety na temat @Tonset_Group