Profesjonalne Systemy Zabezpieczeń
+ 48 575 804 901

PROCES REKRUTACJI

I etap - Analiza dokumentów aplikacyjnych

Początkowym etapem jest zawsze zapoznanie się osoby rekrutującej na podstawie nadesłanych dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego). Ważne jest, by każde zgłoszenie kandydata posiadało zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach procesu rekrutacji. Etap analizy dokumentów jest procesem wstępnej selekcji kandydatów. Selekcja ta jest robiona na podstawie zgodności kandydata z wcześniej opracowanym „profilem idealnego kandydata”, czyli opisem co idealny kandydat powinien umieć i jakie doświadczenie posiadać.

II etap - Rozmowa kwalifikacyjna

Kolejnym etapem jest zaproszenie wybranych kandydatów na rozmowę rekrutacyjną. Na rozmowie Kandydat ma możliwość rozszerzyć informacje zawarte w CV bądź liście motywacyjnym i zaprezentować swoją kandydaturę jako najlepszą na dane stanowisko. Kandydat ma również możliwość dowiedzenia się więcej na temat naszej firmy, działalności oraz zakresu obowiązków na stanowisku, na które aplikuje.

III etap - Zebranie referencji

Etapem zbliżającym rekrutację do jej zakończenia jest zebranie referencji. Kandydat przedstawia listę referencji z miejsc pracy bądź podczas prowadzenia działalności gospodarczej z numerami kontaktowymi do jej zweryfikowania. Zbieranie referencji jest związane z chęcią poznania opinii przełożonego, podwładnych czy też współpracowników kandydata o jego współpracy w poprzednich miejscach zatrudnienia. Dzięki temu mamy możliwość dokładniejszego poznania kandydata.

IV etap - Złożenie oferty współpracy

Jako zakończenie procesu rekrutacyjnego traktuje się złożenie oferty współpracy Kandydatowi. Oferta ta zawiera: dokładną nazwę proponowanego stanowiska, okres na jaki zawierana jest umowa, kwotę wynagrodzenia oraz dodatkowe bonusy, które wynikają z piastowania danego stanowiska.


Tweety na temat @Tonset_Group